For voksne

Undervisningsprojektet Tør du tale om det? blev startet i 2013 af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. I 2013 og 2014 var undervisningstilbuddet henvendt til mellemtrinnet, og i 2015 og 2016 til 7.-10. klassetrin.

Desværre er projektet lukket ned da vi ikke har fået penge til at fortsætte. Undervisningsmaterialet til 4.-10. klasse er dog stadig tilgængeligt på hjemmesiden. Har du spørgsmål om projektet kan du kontaktet krisecenterets leder, Pia Strøh, på ps@krisecenteret.dk.

Ifølge statistikker er der ca. 4 -5 børn/unge i hver klasse som har været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for det seneste år. Her er ikke indregnet andre former for vold, vold mod et andet familiemedlem som barnet overværer eller overhører, eller kærestevold. Undersøgelser viser at børn der oplever vold i familien har større sandsynlighed for at ende i et voldeligt forhold som unge og voksne. Enten som voldsudøver eller offer.

Derfor synes vi det er vigtigt at undervise børn og unge i hvordan de håndterer vold og dermed er med til at bryde cirklen. Det kan enten være fordi de selv lever med vold, eller fordi de har en ven eller bekendt der lever med vold. Med undervisningsdagen vil vi give både elever og lærere redskaber til at bryde voldens tabu.

”Det har været en spændende og alsidig undervisning. Eleverne har debatteret og fået god viden om området. Det har helt klart åbnet øjnene hos nogle.” – lærer

”Jeg synes at det var godt, der var en tilstrækkelig munterhed under forløbet på trods af det ret så alvorlige emne.” -elev

Projektet har været støttet økonomisk af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, LB Fonden og Zonta. Projekt henvendt til mellemtrinnet blev støttet af Trygfonden.