Voldsformerne

På krisecentrene arbejder vi med mange former for vold. Vold kan være fysisk, psykisk, verbal, materiel, seksuel, økonomisk, elektronisk, æresrelateret og latent. Volden er altså mangeartet og de forskellige voldsformer overlapper hinanden.

Per Isdal fra Alternativ Til Vold beskriver vold på denne måde:

Vold er enhver handling rettet mod et menneske, som – ved at skade, smerte, skræmme eller krænke – får mennesket til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget det vil (Per Isdal ATV, Oslo 2002).

Servicestyrelsen opererer med denne definition af vold:

“Vold er en handling eller trussel, der – uanset formål – er egnet til eller krænker en anden persons integritet eller skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.[…] Vold omfatter også, når barnet er vidne til vold mod forældre eller søskende.” (Servicestyrelsen 2009)

<< Tilbage til Viden om vold

Fysisk vold

Fysisk vold er brug af enhver form for fysisk overgreb og magt. Også at forhindre andre i at få opfyldt fysiske behov så som at sove, spise og gå på toilettet. Det kan også være at blive lukket inde eller udsat for kulde eller varme. For handikappede kan det desuden være at blive nægtet hjælp, medicin og hjælpemidler.

Psykisk vold

Psykisk vold kan være verbale eller adfærdsmæssige trusler mod en selv eller ens børn. Det er at blive nedgjort, kritiseret, ydmyget, kontrolleret og isoleret. Det er også psykisk vold at overvære vold mod et familiemedlem.

Verbal vold

Verbal vold er alt det der bliver sagt. Det er når man trues med at ens børn bliver bortført, at der trues med at ødelægge ens arbejdsliv eller sociale liv, at man bliver råbt af eller svinet til.

Materiel vold

Materiel vold er at få sine ting ødelagt, at man tvinges til at forlade sin bopæl, eller at man ikke har adgang til sine ejendele.

Seksualiseret vold

Seksualiseret vold er at blive tvunget til sex eller på anden måde krænket seksuelt, for eksempel ved at overvære seksuel adfærd, tvunget til prostitution eller seksuel aktivitet man ikke har lyst til.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er når man ikke har adgang til egen bankkonto, der kræves bilag for alt, eller man trues til at optage lån.

Elektronisk vold

Elektronisk vold er at blive overvåget og kontrolleret gennem elektroniske medier som e-mail, sociale medier, telefon og overvågningskameraer. Også trusler gennem elektroniske medier.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Volden og kontrollen er accepteret af familien og der er mere end en enkelt person der udøver den. Æresrelateret vold er blandt andet tvangsægteskaber, at blive sendt på genopdragelsesrejse, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien.

Latent vold

Når man har oplevet vold, ved man at det kan ske igen. Selv når man ikke bliver udsat for volden, går man og frygter for hvornår det sker igen. Volden er da latent til stede i forholdet, alene i kraft af sin mulighed. Muligheden for vold styrer kvindens adfærd idet risikoen for ny vold kan styre alt hvad kvinden gør, selv om der ikke foreligger nogen aktiv trussel. Det kan betyde at kvinden holder op med at gøre det hun ved han ikke bryder sig om og begynder at gøre det hun ved han vil have. Volden kan således ligge latent i et forhold i mange år. Dette kan gøre kvinden i tvivl om hvorvidt manden fortsat er voldelig.