Kurser for lærerstuderende

Gratis kurser for lærerstuderende

Da projektet er lukket ned, tilbyder vi i øjeblikket ikke kurser for lærerstuderende.

Alle lærerseminarier tilbydes gratis kurser til de lærerstuderende om vold i familien, kærestevold og underretninger. Der skal minimum være 20 deltagere.

Kurserne varer 3-4 timer eksklusiv frokostpause og indeholder nedenstående elementer.

  • Fakta om vold
  • Definition på vold og voldens mekanismer
  • Hvordan underviser man elever om vold i nære relationer?
  • Tegn på vold og konsekvenser ved vold
  • Underretninger
  • Forældresamarbejde i forbindelse med underretninger
  • Samtale med voldsudsatte børn og unge
  • Hvordan hjælper man barnet fremadrettet?
  • Hvor kan man få rådgivning?

Der vil herudover være 3-4 øvelser, case-arbejde og en lille film

Afhængig af tidspunkt på dagen, og varighed af kurset, lægger vi 1, 2 eller 3 pauser i løbet af kurset.

Seminarierne tilbydes 2 gratis kurser, herefter er prisen 2.000 kr. per kursus.

Ønsker I at booke kurser for lærerstuderende kan det gøres ved at kontakte os på kd@krisecenteret.dk. Her kan I også stille spørgsmål om kurserne.

tilskåret Lærerkursus

Det siger de studerende om kurset

”Rigtig god gennemgang af de forskellige emner. Jeg blev meget overrasket over, hvor mange former for vold der findes, og hvor ofte det sker. Jeg har et helt andet billede af vold nu.”

”Der indgik fine øvelser og informationen var kort og præcis. Gode svar på alle spørgsmål. Plads til fælles diskussion.”

”Jeg synes der var gode debatter. Der satte tankerne i gang.”

”Det var relevant viden og underviserne var glade og rigtig gode til at svare på spørgsmål og indrage os. Case arbejdet virkede rigtig praksisnært.”

”Jeg synes det var godt opbygget. Det var dejligt med øvelserne og de var relevante, man kom til at bruge den viden, man lige havde fået, aktivt. Derudover var det godt med alle eksemplerne. Det hele var godt.”

”God information. Meget uddybende. Gode undervisere. Godt med konkrete cases, der virkeliggøre emnet og åbner tabuet.”

”Jeg synes, vi fik en masse informationer. Dertil at kurset forbandt praksis med teori via cases. En god stemning – vi fik lov at byde ind, og alle svar blev modtaget positivt.”

”Kurset var rigtig godt tilrettelagt og tilpasset lærerprofessionen.”

”Det var rigtig godt med information om hvordan man kan bruge det efterfølgende til elever, men også generelt information om vold og underretning, da det ellers ikke er noget der fylder meget i undervisningen.”

”Vi blev inddraget rigtig meget og der var plads til at vi kunne stille en masse spørgsmål.”