Underretninger

Vær særligt opmærksom på…


 • Som lærer har man skærpet underretningspligt, det betyder at man har pligt til at lave en underretning til kommunen hvis man har grund til at antage at et barn eller en ung mistrives. Man skal ikke vente til man er sikker eller man ved hvad der er galt. Servicelovens § 153.
 • Normalt anbefales det at man tager en samtale med forældrene inden man sender en underretning til kommunen. Dette gælder dog IKKE hvis man har mistanke om at det kan bringe barnet eller den unge i fare eller hvis der er tale om strafbare forhold.
 • Lav altid underretningen inden du taler med forældrene, og tilføj deres kommentarer til underretningen inden du sender den.
 • Hvis det er uden for almindelig åbningstid, og kommunen ikke har en døgnvagt, skal du i akutte tilfælde kontakte politiet.
 • Det er altid den lærer der observerer at barnet eller den unge mistrives som har ansvaret for at kommunen modtager en underretning. Det vil sige at læreren ikke bare kan give sagen videre til lederen. Heller ikke selvom ledelsen siger at det er noget de tager sig af.
 • Pligten til at underrette går altid forud for tavshedspligten. Fortæl derfor aldrig barnet eller den unge at du holder på hemmeligheden. Hvis barnet eller den unge fortæller noget som du bliver nød til at underrette kommunen om, vil barnet eller den unge føle endnu et svigt. Fortæl i stedet barnet eller den unge at du vil hjælpe.
 • Når man laver en underretning, modtager man en kvittering fra kommunen inden for 6 arbejdsdage. Ikke alle kommuner får sendt den ud, men du kan kontakte kommunen hvis du ikke modtager en kvittering.
 • Med Barnets Reform har man yderligere ret til at vide om kommunen har iværksat undersøgelser eller foranstaltninger i forhold til familien. Man har ikke ret til at blive inddraget i sagens videre forløb medmindre man får tilladelse fra forældrene.
 • Forældrene har krav på aktindsigt med mindre de er under mistanke for at foretage sig noget strafbart som for eksempel at udøve vold mod barnet eller ægtefællen. Hvis du er bange for at bringe dig selv i fare når du laver underretningen, kan du lave den anonymt.
 • Hvis man efter at have lavet en underretning ikke oplever at barnets situation bliver bedre, skal man lave en ny underretning.
 • Hvis kommunen reagerer sløvt eller ikke tilstrækkeligt, er det muligt at underrette Ankestyrelsen.
 • Børn har ret til en bisidder. Du kan som lærer tilbyde at være bisidder hvis barnet ønsker det, eller du kan hjælpe barnet med at kontakte Børnetelefonens bisidderkorps.