Om undervisningsdagen

En undervisningsdag er kl. 9.00 – 14.45 efterfulgt at opfølgning mellem projektets lærer og klasens lærer kl. 14.45 – 15.30. Undervisningsdagen vil gennem forskellige øvelser sætte fokus på vold i familien, kærestevold og grænser.

Vi ved godt det ikke altid kan lade sig gøre, men vi anbefaler at det er den samme lærer der er til stede på hele undervisningsdagen.

Dagens opbygning

 • Dansk Kvindesamfunds Krisecenter (præsentation)
 • Fakta
 • Grænser (øvelse)
 • Bytte spørgsmål (øvelse)
 • Voldsformerne
 • Breve (øvelse)
 • Voldens mekanismer

Frokostpause

 • Quiz
 • Er det vold hvis…? (øvelse)
 • QR-jagt (øvelse)
 • Eksperterne (øvelse)
 • Få hjælp

Der kan dog ske ændringer på dagen da underviseren tilpasser til klassen.

Når du booker en undervisningsdag indgår du og din klasse i projektets evaluering. Det betyder at I skal besvare spørgeskemaer både på undervisningsdagen og ca. 3 måneder senere.

“Det er var en god og inspirerende dag! Det er lettere for eleverne at udtrykke sig om emnet, fordi det er en udefra, der står for undervisningen. Det er dejligt med sande cases, som gør indtryk på eleverne – og som giver dem anledning til at tale udfra.” – lærer

“Det har været en yderst kompetent formidling af stoffet, vores underviser var rigtig god til at lytte til og tale om emnerne” – lærer

“Undervisningen rammer ind i kernen af et væsentligt problem og engagerer eleverne uden at overskride deres grænser i forhold til at tale om private erfaringer.” – lærer

Formålet med undervisningen er at bryde tabuet om vold så børn, unge og voksne tør tale om det. At turde tale om det er første skridt til at få hjælp.

Derudover er det vigtigt at eleverne får en mere nuanceret forståelse af hvad vold er, og at de får tro på og viden om at de kan gøre noget for at hjælpe sig selv eller hjælpe andre. Målet er desuden at give dem en forståelse for hvordan børn og unge der lever med vold har det.

“Det var spænde. For jeg har aldrig troet det som vi fik fortalt. det var også godt at vi skulle lave nogle øvelser så man ikke bare sad og lyttede.” – elev

“Man kunne sagtens forstå hvad der blev sagt, og man fik lov til at sige sin egen mening, og stå op for om man er uenig eller enig. Man havde ret i hvad man sagde så længe man kunne argumentere og det var pænt fedt. Og jeg synes det var en god underviser.” – elev

“Jeg har lært meget om det med vold og at der er flere former for vold. Det var meget spændende og jeg syntes det var et fedt emne at hører om!! Det var en rigtig god dag og den gik rigtig hurtig..” – elev

På undervisningsdagen vil underviseren gøre meget ud af at elevernes grænser respekteres og at ingen børn og unge føler sig ubehageligt til mode. Undervisningen kommer ikke til at handle om elevernes personlige oplevelser med vold.

Underviseren vil derfor også være opmærksom på at der kan sidde særligt følsomme elever, eller elever for hvem emnet går tæt på. Vi lægger stor vægt på at der skabes en tryg ramme på undervisningsdagen.

“Jeg har fået en bedre forståelse og lært at alle har forskellige grænser, nogens grænser er kortere end andres, hvilket alle skal respektere” – elev

“Man fik indblik i at alle ikke har det så godt som jeg fx. har det!” – elev

<< Tilbage

Undervisningsforløbet er målrettet så det kan bruges i fagene Dansk, HistorieSamfundsfag og i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Materialet er udarbejdet i forhold til Fælles mål for de nævnte fag.

Det er projektets underviser der varetager undervisningen på dagen. Her kan du læse om hvordan undervisningen opfylder krav til de forskellige fag.

Dansk


Historie


Samfundsfag


Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab


Book en undervisningsdag