Støt projektet

For at kunne fortsætte vores arbejde med at undervise og hjælpe børn & unge til et liv uden vold, søger vi partnere som er interesserede i at støtte projektet økonomisk.

Er du interesseret i partnerskab, eller at støtte på anden måde, kan du kontakte projektansvarlig, Pia Strøh, på ps@krisecenteret.dk, eller ring på 82 51 52 03.

<< Tilbage

Tør du tale om det? underviser gratis 7.-10. klasser i Danmark om vold i familien, kærestevold og grænser.

Det gør vi fordi omkring 33.000 børn i Danmark lever i familier, hvor der er vold mellem forældrene, og hvert 6. barn har været udsat for fysisk vold i familien inden for det seneste år. En stor del af de børn og unge der lever med vold tør ikke tale om det.

Du kan læse om vores resultater i evalueringsrapporterne.

Vi har modtaget støtte fra:

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (2015/2016)
  • Augustinus Fonden (2015/2016)
  • LB Fonden (2015/2016)
  • Zonta (2015/2016)
  • Trygfonden (2013/2014)