Undervisningsmateriale

I 2013 og 2014 underviste vi mellemtrinnet, og i 2015 og 2016 har vi undervist udskolingen. De øvelser der blev udviklet til undervisningen kan downloades til højre. De er udformet så de passer til 4.-10. klassetrin.

Børn der arbejder med materialet - farveHvis man vælger at bruge alle øvelser og aktiviteter, anbefaler vi at man følger den rækkefælge de ligger i. På den måde vil man få den rette progression. Man kan også vælge at bruge enkelte øvelser.

Alle øvelser og aktiviteter kan downloades til fri afbenyttelsen, men Tør du tale om det? og Dansk Kvindesamfunds Krisecenter har ophavsretten til materialet.

Du kan også inddrage projektets film i undervisningen. Filmene kan findes her.

I vores evalueringsrapporter kan du læse om de resultater vi har opnået.

Arbejd videre med emnet

Hvis du gerne vil arbejde videre med emnet i andre fag, kan du finde bøger, film og musik om vold mod børn, vold i familien og kærestevold her.

<< Tilbage til siden for voksne

Introduktion

Introduktionen giver forslag til ord og begreber som det kan være relevant at tage op i forbindelse med at man arbejder med vold i hjemmet. Der er også  fakta om vold mod børn og partnervold, og der er billeder fra et krisecenter.

4. – 6. klassetrin

7. – 10. klassetrin

Præsentation i klassen (til udskolingen)


Bytte spørgsmål

Øvelsen her er egnet som opvarmning til emner som grænser og tabu. Spørgsmålene kan ikke kun besvares med ‘ja’ eller ‘nej’ og inviterer derfor til at eleverne reflekterer over deres svar. Spørgsmålene kan bruges på flere forskellige måder. Øvelsen kan differentieres ved at nogle spørgsmål om kærestevold tages ud når øvelsen bruges i de små klasser.

4. – 10. klassetrin


Voldsformer

Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til vold i film, eller episoder fra skolegården og klubben. At der findes andet end fysisk vold er for mange eleverne noget helt nyt. 8. – 10. klassetrin bliver introduceret til voldsformerne i forbindelse med brevøvelsen herunder.

4. – 7. klassetrin

8. – 10. klassetrin


Breve

Breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det være lettere at arbejde med de forskellige voldsformer. I brevene til 8. – 10. klassetrin er der inkluderet breve om kærestevold.

Hvis man vil bruge den udgave til 6.- 7. klassetrin, skal man have gennemgået voldsformerne først. Til 8. – 10. klassetrin er der en kort gennemgang af voldsformerne i vejledningen til brevene.

5. – 7. klassetrin

8. – 10. klassetrin


Voldsspiralen

Det kan være svært at forstå hvorfor det er svært at gå fra en voldelig partner. Voldsspiralen forklarer hvilke mekanismer der gør det svært at gå, og hvorfor partnervold er anderledes end gadevold. Udgaven til 8. – 10. klassetrin har lidt mere teori end til de yngre elever.

6. – 7. klassetrin

8. – 10. klassetrin

Præsentation i klassen (til udskolingen)


Hvorfor går man ikke bare?

Hvorfor går man ikke bareDenne aktivitet giver eleverne noget baggrundsviden og en forståelse af hvorfor det er svært at gå fra en voldelig kæreste. Aktiviteten forklarer de teorier der ligger til grund for Voldsspiralen.

8. – 10. klassetrin

Præsentation i klassen


Quiz

QuizQuizzen er en hurtig lille øvelse der giver eleverne overraskende fakta som man kan bruge til at snakke videre udfra. Quizzen har spørgsmål om lovgivning og om fakta om vold. Der er flere spørgsmål som eleverne ofte bliver overraskede og indignerede over. Der er også links til hvor man kan læse mere om svarene.

4. – 10. klassetrin


Er det vold hvis…?

Med disse eksempler får eleverne reflekteret over forskellige situationer med både åbenlys vold, ikke vold og det der er lige på grænsen. I øvelsen kommer elevernes forskellige værdigrundlag og normer frem, og de får mulighed for at overveje hvornår noget er vold. Man kan sortere i eksemplerne alt efter klassetrin.

6. – 10. klassetrin


Hjælp!

Hjælp2Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp, og hvad der sker hvis de fortæller nogen at de oplever vold derhjemme eller i parforholdet.

4. – 6. klassetrin

7. – 10. klassetrin

Præsentation i klassen (til udskolingen)


Eksperterne

I denne øvelse skal eleverne agere eksperter og selv hjælpe børn og unge som har oplevet vold. De får nogle sms’er skrevet af børn og unge til en fiktiv brevkasse, og skal forsøge at hjælpe dem. Til denne øvelse er det en god idé at have gennemgået voldsspiralen og voldsformerne.

7. – 10. klassetrin


QR-kodejagt

Ved hjælp af en jagt på QR-koder skal eleverne selv researche sig frem til svar om vold i familien eller i forhold. Ud fra nogle ledetråde skal de finde de rigtige qr-koder som giver dem opgaver de skal løse. Nogle af opgaverne er spørgsmål, andre er noget de selv skal gøre. Denne øvelse giver eleverne mere viden samtidig med at de får bevæget sig rundt i klassen.

7. – 10. klassetrin


Ekstra

Glenns og Nigellas historier

Historierne om Glenn og Nigella kan være med til at sætte fokus på fordomme omkring voldsofre og voldsudøvere. De kan desuden bruges til at sætte gang i diskussioner om køn og vold. Til denne øvelse er det en en god idé at have gennemgået Voldsspiralen.

6. – 10. klassetrin


Tefilm

Denne film kan bruges til at tale om grænser og om samtykke.