Hvad er vold?

Der er mange som tror at vold kun er fysisk vold, men vold er meget mere end det. Til højre kan du se de voldsformer vi taler om på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter.

Norske Per Isdal fra Alternativ til Vold definerer vold på denne måde:

Vold er enhver handling rettet mod et menneske, som – ved at skade, smerte, skræmme eller krænke – får mennesket til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget det vil.

I denne video kan du se nogle unge der fortæller om hvordan det var at være udsat for vold fra en kæreste.

Du kan også høre Gustav fortælle om at være udsat for vold fra sin stedfar, eller Amalie der fortæller om at være udsat for vold fra en kæreste.

Fysisk vold

Fysisk vold er enhver form for fysisk overgreb og magt. Det kan for eksempel være at sparke, nive, hive i håret, slå med forskellige genstande, holde fast, spytte på, låse inde. Det er også når man bliver nægtet mad og toiletbesøg eller hvis man ikke må sove. Det kan også være at blive lukket ude i koldt vejr uden nok tøj på eller at blive holdt under den varme hane.

Psykisk vold

Psykisk vold er at blive nedgjort, kritiseret, ydmyget, kontrolleret eller isoleret. Det kan også være trusler eller at blive råbt af eller svinet til.

Materiel vold

Materiel vold er når man får sine ting ødelagt, eller når man ikke får lov til at have noget der er ens eget. Det kan være hvis ens forældre bestemmer hvad man må have på ens værelse, eller hvis ens kæreste tager ens telefon.

Seksuel vold

Seksuel vold er at blive tvunget til sex eller på anden måde at blive krænket seksuelt. Fx at man tvinges til at se seksuel adfærd eller porno uden man har lyst til det. Det kan være at blive presset til sex når man egentlig ikke har lyst eller få delt nøgenbilleder mod sin vilje.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er hvis man ikke får lov til at bestemme over sine egne penge. Det kan også være hvis man hele tiden skal fortælle hvad man har brugt sine penge på.

Elektronisk vold

Elektronisk vold er blandt andet overvågning af Facebook, e-mail og telefon, men kan også være krav om at man hele tiden skal ringe og fortælle hvor man og hvem man er sammen med. Det er også elektronisk vold hvis en ekskæreste hele tiden sender ubehagelige eller kontrollerende sms’er eller truende e-mails.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Volden er accepteret af familien, og der er mere end en enkelt person der udøver den. Æresrelateret vold er blandt andet tvangsægteskaber, at blive sendt på genopdragelsesrejse, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien.

Latent vold

Latent vold er når man lever i konstant frygt for hvornår man bliver udsat for vold. Når man har oplevet vold, ved man at det kan ske igen. Man ved aldrig om man kan slappe af og være glad, eller om man lige pludselig bliver udsat for vold. Volden er så latent til stede i forholdet, alene i kraft af sin mulighed. Det kan være at den der er udsat for vold prøver at tilpasse sig for at undgå volden.